EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Vogtsgate 10
1532 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


Kontakt

Menighetens lokaler ligger sentralt plassert i Moss - i Vogtsgate 10, ved hovedferdselsåren gjennom byen, mot Bastøfergen.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Adresse:

Den Frie Evangeliske Forsamling EVANGELIEKIRKEN
Vogstgate 10
1530 Moss

Tilbakemelding