EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Vogtsgate 10
1532 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


GODT NYTT

..er vårt menighetsblad og kommer ut 4 ganger i året.

Om du ønsker å motta bladet, ta kontakt!