EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Postboks 41
1501 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


Møte og predikantliste 28.2 til 25.7.21

Møtene utgår til og med søndag 16. mai, pga koronasituasjonen

Kjære venner i Evangeliekirken,

Som sikkert alle har fått med seg er det ytterligere og fortsatt nedstenging, denne gang til og med 16. mai.

Det er dessverre lite vi kan gjøre med det, bare håpe og be om at det snart kan åpnes litt igjen, så vi kan møtes. Lyspunktet nå er at mange av oss har fått første vaksine, da håper vi det bedrer seg fremover.

Dersom noen har behov for informasjon eller for samtale, er det selvsagt fritt å kontakte en av eldstebrødrene. Telefonnummer finner du i menighetsbladet eller på hjemmesiden www.evangeliekirken-moss.no

Og kanskje du kan ringe noen du kjenner, som kan trenge en hilsen?
 
Hilsen eldsterådet

 

Andakt onsdag 14.april v/Asbjørn Froholt

Så er også denne påsken over. Igjen har vi fått Kristus og hans lidelse og død malt for vårt indre. Den fysiske smerten er følbar.

Det var til vårt beste at han døde. Han sonet vår synd – tok den på seg og bar den opp på korsets tre. Midt i smertene visste Jesus at han hadde fått et ord av Faderen – du kan ta livet tilbake også det fysiske. Synden handler om det fysiske livet. Så handler korset om det evige livet.

Da jødene var befridd fra Faraos slaveri og rømt fra hans maktområde, så hadde de tatt nissen med på lasset. Synden hang fast ved dem. Det måtte et bedre offer til.

Påsken åpnet Israel for jødene. Alle Guds løfter peker mot løfteslandet – stedet de skulle høste de godene korset hadde med seg – Jesus hadde fått disposisjons rett over Den Hellige Ånd av Faderen og kunne gi Ånden til hvem han ville.

Selv om det lå konkrete velsignelser i korset, så lå løftet om at den troende skulle få DHÅ til et pant på at Gud var og er trofast helt til veis ende.