EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Postboks 41
1501 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


Møte og predikantliste 28.2 til 25.7.21

Møtene fra 3. til og med 14. mars utgår pga koronasituasjonen

Kjære venner i Evangeliekirken

Det var godt å være samlet i menigheten igjen på søndag, men det blir dessverre med det ene møtet i denne omgang.

Moss kommune kom 2.mars med nye, strengere forskrifter, der det blir tillatt med gudstjenester og samlinger i kirker og menighetshus, MEN det kan ikke være flere enn 20 personer til stede (!)

De nye forskriftene gjelder t.o.m. tirsdag 16. mars, så da får vi se hvordan de nasjonale og kommunale reglene ser ut etter det.

Eldsterådet har derfor bestemt at møter på onsdager og søndager t.o.m. søndag 14. mars blir innstilt. Dette gjelder selvsagt også det tillyste årsmøte og menighetsmøte de neste søndagene.

Vi vil selvsagt holde menigheten oppdatert så snart det er noe nytt å fortelle.

Dersom noen har behov for informasjon eller for samtale, er det fritt å kontakte en av eldstebrødrene. Telefonnummer finner du i menighetsbladet eller på hjemmesiden www.evangeliekirken-moss.no

I Luk. 9,16 står det: «Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem.» Slik er det – Han som kan mette 5000 i ørkenen, kan også mette hver enkelt av oss, selv når vi er alene.

Hilsen eldsterådet