EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Postboks 41
1501 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


Vi har møter hver søndag kl.11.00 med besøk av forskjellige predikanter. Det er søndagsskole for barn under møtet.

Hver onsdag er det bibeltime, også her med forskjellige predikanter

Du er hjertelig velkommen på våre møter!

 

Forside

ANDAKT

27.04.2019 00:00

Andaktene er ved Maria Froholt og er ny hver uke. Les under fliken ANDAKT oppe til høyre.

MØTEVIRKSOMHET

22.04.2019 00:00

Onsdag 8. mai kl. 19.00

Bibeltime v/Asbjørn Froholt

Søndag 12. mai kl.11.00

Torbjørn Arnesen taler

17. mai kl. 18.00, festmøte

Søndag 19.5. kl.11.00

Øystein Rambekk taler og synger

Onsdag 22. mai kl.19.00

Bibeltime

Søndag 26. mai kl.11.00

Jan Veiby taler

Kristi himmelfartsdag kl.11.00

Jermund Gjertsen taler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøk av GRENLANDSKORET!

16.02.2019 14:15

Søndag 7. april får vi "storbesøk" - av Grenlandskoret, ledet av Berit Rambekk. Øystein Rambekk taler i møtet. Det gleder vi oss til!

 

Menigheten vår har et stort misjonsengasjement. Under misjonsfliken over kan du finne web lenker til noen av prosjektene, for tiden disse:

https://www.nyttlivslys.no/
https://www.laralice.com/laralice/
https://livetstrebrasil.no/