EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Postboks 41
1501 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


MØTEVIRKSOMHET

22.04.2019 00:00

Onsdag 8. mai kl. 19.00

Bibeltime v/Asbjørn Froholt

Søndag 12. mai kl.11.00

Torbjørn Arnesen taler

17. mai kl. 18.00, festmøte

Søndag 19.5. kl.11.00

Øystein Rambekk taler og synger

Onsdag 22. mai kl.19.00

Bibeltime

Søndag 26. mai kl.11.00

Jan Veiby taler

Kristi himmelfartsdag kl.11.00

Jermund Gjertsen taler