EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Postboks 41
1501 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


Andakt av Jan Veiby

23.03.2020 12:52

 GUDS OMSORG

 "Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere" 1 Pet. 5,7.

 Bekymringer er vel ikke ukjent for noen av oss. Det hører menneskelivet til. Men bekymringer gjør oss aldri noe godt. Tvert imot. Det stjeler gleden og livsmotet ifra oss. Det tynger sjel og sinn. Det gjør oss urolige og engstelige. "Bekymring i en manns hjerte tynger ham, men et godt ord gleder ham" (Ord. 12,25).

 Da er det godt at vi har Guds ord og løfter, som hjelper oss i hverdagens mange prøvelser. Som kan frigjøre fra angst og uro. Og bringe fred og hvile inn i vårt liv. Peter oppfordrer oss til den hellige kastekunst. Vi har så lett for å bære på byrdene selv. Det skal vi slippe. Kaster vi vår sorg og bekymring på Herren, får vi oppleve at han har omsorg for oss. Gud er interessert i hele vårt liv. Han bryr seg om oss. Også i de små ting som kommer på vår vei. Han er den gode hyrde. Med oppriktig omsorg for fårene.

 Omsorg er et vakkert begrep. Det snakkes mye om det i dag. Bl.a. eldreomsorg. Men det hjelper ikke bare med fine ord. Det må omsettes i handling. Hos Herren er dette en skjønn virkelighet. Vi er hans kjære barn som alltid ligger på hans hjerte. Det er om å gjøre for ham å bevare oss under hele reisen i denne verden. Derfor sørger han for alle våre behov. Gir trøst, varme og trygghet.

 Om Israel under ørkenvandringen, sa Moses: "For Herren din Gud har velsignet deg i alle dine henders gjerninger. Han har båret omsorg for deg på din vandring gjennom denne store ørken. I førti år har Herren din Gud nå vært med deg. Du har ikke manglet noe" (5 Mos. 2,7). Og om Kanaans land, som de var på vei til, ga han dem dette løfte: "Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens, din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende" (5 Mos. 11,12). Slik er det for Guds folk i den nye pakt også. "For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg" (Hebr. 13,5). Han er med hver eneste dag. Han er rik på nåde. Stor i sin kjærlighet. Alltid mektig til å fylle vår trang. Så er vi da aldri alene, eller overgitt til oss selv. Vi skal få regne med Gud - vår himmelske Far. La oss gjøre som Bibelen oppmuntrer oss til.

 "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus" (Fil. 4,6-7).

  "Sørg du for meg, Fader kjær! Jeg vil ikke sørge.

 Ikke gå bekymret her, om min fremtid spørge.

 Sørg du for meg all min tid, sørg for meg og mine.

 Gud allmektig, nådig, blid, sørg for alle dine"

 (Sangboken nr. 379).