EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Postboks 41
1501 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


SEIERSMERKET

 ”Vi vil juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner!” Salm. 20,6.

 Salme 20 handler om kongen i Israel. Det er en bønn om at Gud må lede, bevare og styrke ham i hans gjerning. En forbønnssalme for kongen i hans kamper og prøvelser. At Herren må gi ham seier over Guds rikes fiender, og la de krigsplaner han har lagt lykkes.

 Samtidig er salmen Messiansk. Den peker på Messias – Israels evige konge og verdens Frelser. Han som led, kjempet og stred for oss. Og vant en fullkommen seier på Golgata kors.

 Kamp og seier

Da synden kom inn i verden begynte åndskampen mellom satan og hans hær og den treenige Gud. På syndefallets dag sa Herren til slangen: ”Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl” (1 Mos. 3,15). Her uttales dom over satan og nåde for menneskeslekten. Men denne seier og frelse var ikke lettkjøpt og billig. Den kostet Gud sin egen Sønns liv og blod. På Golgata stod den avgjørende kamp mellom Gud og mørkets fyrste. Og der seiret den døende Frelser. ”Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset” (Kol. 2,15).

Guds frelse er fullbrakt. Jesus har seiret. Vi kan med frimodighet løfte frelsens banner i takk og pris til vår store Gud.

 ”Løft da korset blodbestenkt. Løft det høyt så verden ser.

 Hvor Guds Lam på det opphengt blødende for syndre ber”

 (Schibboleth nr. 491).

 Korsets budskap har makt til å frelse syndere i dag som før.

Også i den kristnes liv er det kamp og seier. I gjenfødelsen blir ikke den gamle natur forbedret. Men man får en helt ny natur. Og dermed oppstår det en kamp. ”For kjødet begjærer imot Ånden og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil” (Gal.5,17).

 ”Mine kjære! Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen” (1 Pet. 2,11).

En kristen blir ikke syndefri så lenge han er her i denne verden. Som Israel kjempet mot Amalek under ørkenvandringen (2 Mos. 17), slik må vi kjempe mot synden og kjødets makt. Men ikke i egen kraft. Ved Guds ord og Åndens hjelp skal vi seire.

La oss holde oss nær til Herren. Leve på forsoningens grunn. Vandre i korsets lys og kraft. Da blir det daglig seier og til sist en rikelig inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

”De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden” (Åp. 12,11).

 Jan Veiby