EVANGELIEKIRKEN

Postadresse:
Postboks 41
1501 Moss

Besøksadresse:
Vogstgate 10
1530 Moss


Uke 40

Jes. 54.10:
"For om fjellene viker og haugene vakler,
skal min godhet aldri vike fra deg,
min fredspakt skal ikke vakle,
sier Herren, som viser deg barmhjertighet."

Herrens omsorg for sine barn er altomfattende. Alt rundt oss kan rase. Vi kan oppleve det som om vi er i en båt på havet, i full storm. Men når vi klarer å legge alt på Jesus, så kan vi få oppleve en fred og styrke som holder gjennom alle stormkast. Livet vårt er forankret i klippen Jesus. Hans blod er seglet på vår fredspakt med Gud. I Jesus er vi rene og rettferdige. Herren har gitt oss sitt løfte, og det vil Han aldri vike fra. Dersom du ikke føler deg flink eller god nok, så vit at for Gud er du perfekt. Han har skapt deg og Han ønsker at du tar din tilflukt til Ham. Hans godhet skal aldri vike fra deg. 

Takk, Jesus, at vi kan ta vår tilflukt til deg. Takk for din barmhjertighet og trofasthet. Amen

Uke 39

Mat. 18.10-14:
"10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt. 11  {{Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne.}}
12 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier? 13 Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill. 14  Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt."

Denne historien fortelles ofte til barn når vi skal fortelle om Jesu kjærlighet. Jesus tar vare på hvert enkelt menneske. Han oppsøker oss og tar oss med tilbake til tryggheten i Hans armer, når vi har forvillet oss ut på steder vi ikke burde være. Når jeg ser på denne historien med mine "voksne øyne", så ser jeg mer på hvordan Gud ønsker at jeg skal oppføre meg. Vi har et ansvar for å ta vare på hverandre. I perioder er vi som den fortapte sauen som trenger hjelp til å komme hjem igjen. Andre ganger er vi de som må hjelpe andre på veien. I fellesskapet ser vi tydeligere hvor vår plass i samfunnet er. Der får vi stå sammen og lære enda bedre hva som er Guds plan for oss. Når vi står sammen i "flokken" (=menigheten) blir vi mindre sårbare fordi Jesus er vårt midtpunkt. 

Takk, Jesus, for din vakre omsorg for hvert enkelt menneske. Takk at du er kommet for å frelse oss. Amen

 

Uke 38

Joh. 8.7-11:
"7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»"

Vi mennesker er raske til å dømme andre mennesker. Vi ser ofte bare en dårlig handling, og dømmer utfra dette. Jesus tar et oppgjør mot en slik kultur. I denne historien ser vi hvordan menneskene ønsker å ta livet av en kvinne som har gjort gale ting i livet. Hun visste at hun var dømt. Når vi gjør ting vi vet er galt, så trenger vi ikke at andre mennesker forteller oss hvor dårlige vi er. Mange av oss er flinke nok til å fordømme oss selv. Men så opplever vi mirakelet. Jesus står der foran oss og viser oss sin kjærlighet på tross av alt. Han godtar aldri synd, men Han elsker synderen. Og når Han sier: "Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!", så skjer det en forvandling i oss, og vi ønsker ikke lenger å leve slik vi gjorde tidligere. Herren tilgir og gir oss et nytt liv i Ham. 

Takk, Jesus, at du aldri fordømmer menneskene. Takk for din tilgivelse. Amen

Uke 37

2. Mos. 10.23
" I tre dager kunne ingen se hverandre og ingen reise seg fra plassen sin. Men der israelittene bodde, var det lyst."

Jeg er ingen bibellærer, men Guds ord, og livet med Herren, gir meg tanker og opplevelser jeg gjerne deler. Ukens vers er hentet fra en av landeplagene som rammet Egypt før israelittene ble sluppet fri fra fangenskap. Likevel gir det bilder til dagens situasjon. Verdensbildet er fylt av mørke. Det ser ut som at de fleste er kun opptatt av seg selv, og de er "fanget" i et åndelig mørke. Men i Jesu nærhet er det lyst. Jesus er verdens lys. Dersom vi søker inn til Hans nærhet, blir vi mer opptatt av fellesskapet og å dele dette lyset, enn å lete etter mer mørke. Jesus gir oss fremtid og håp når alt rundt oss ser håpløst ut. Jesus er vår klippe. 

Takk, Jesus, at du er verdens lys. Takk at også vi får være lys i verden. Amen

 

Uke 36

Jos.24.15:
"Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor elven, eller gudene til amorittene, i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren."

Vi har fått en fri vilje. Med den kan vi velge hvordan vi vil leve. Vil vi velge Jesus? Eller vil vi velge alt mulig annet? Livet byr på så mye, og det er mye som er spennende og fint. Men alt mister glansen til slutt. Gledene blekner og vi må stadig finne på nye ting for å tilfredsstille våre behov. 
Tidlig trodde jeg at jeg måtte velge bort enkelte ting for at Gud skulle akseptere meg. Slik er det ikke. Gud aksepterer og elsker meg akkurat slik jeg er. Men på grunn av denne kjærligheten ønsker jeg å velge bort det som ikke gjør meg godt. Jeg ønsker å velge Jesus hver eneste dag. Når vi velger Ham så får vi alt det andre i tillegg. Jesus gir livet glede og mening. Han dekker alle våre behov når vi lar Ham gjøre det. 
"Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren."

Takk, Jesus, at det er godt å tilhøre deg. Takk at du er nær alle som sier ja til deg. Amen

Uke 35

1. Tim. 2.1-4:

"Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2  Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, 4  han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne."

Når vi er kommet inn i Guds nærhet, så vil Ånden arbeide i oss slik at vi ønsker å leve et verdig liv for Herren. Formaninger blir ikke krav, men kjærlighetsbudskap som vi kjenner gjør oss godt. Hva kan jeg gjøre for at flest mulig i min nærhet skal bli kjent med Jesus? Jeg får leve nær Jesus og la Ham lede meg i hverdagen. Da vil jeg be for menneskene rundt meg, og jeg vil gjøre hva jeg kan for å lytte til Åndens stemme. Herren leder våre skritt når vi bare lytter til Ham. Den samme stemmen, og samvittigheten, forteller oss også når vi tråkker feil. Gud vil det samme for allemennesker; at vi blir frelst og lærer sannheten å kjenne. 

Takk, Jesus, at du bruker hver enkelt av oss til å formidle ditt ord. Takk at vi får be for og med hverandre. Amen

Uke 34

Salme 34.9:
"Smak og se at Herren er god!
Salig er den som søker tilflukt hos ham."

Livet i Jesus er vidunderlig. Når vi har fått oppleve hvor rikt og godt det kan være, så er det som at vi har fått "smaken på det gode liv". For meg er det en avhengighet som bare gjør meg godt. Jo mer jeg blir kjent med Jesus, jo mer vil jeg bli enda bedre kjent med Ham. Det er godt å vite at Han er der gjennom de tunge tidene i livet, men det er enda bedre å kjenne avhengigheten og gleden i Ham når livet er godt. Det er Han som er den virkelige gleden. Samme hvor vi er i livet, så er Jesus med oss når vi har sagt ja til Ham. Vi får lov til å søke tilflukt hos Herren. 
Jeg vil anbefale på det varmeste at du blir kjent med Jesus. Han ønsker at vi alle har et nært og personlig forhold til Ham. "Smak og se at Herren er god!"

Takk, Jesus, at du er god. Takk at du ønsker at vi blir kjent med deg. Amen

Uke 33

Joh. 14.1:
"La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!"
Jer. 29.11:
"For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp."

Vi møter mange forskjellige mennesker på vår vei. Noen kan føle mye på angst og bekymringer i små og store ting. Mens andre viser så tydelig at de har lagt dette på Herren. De viser frem freden og gleden på tross av at livet kan være vanskelig. Hvorfor skal vi være engstelige og negative? Vi har fått alt i Jesus. Ved å tro på Ham så forsvinner ikke utfordringene, men hjertet blir fylt av fred. Herren har bare fredstanker for oss. Han vil gi alle fremtid og håp!

Takk, Jesus, at vi får tro på deg. Takk at du gir oss fremtid og håp i en tilsynelatende håpløs verden. Amen

Uke 32

Salme 118.24:
"Dette er dagen som Herren har gjort;
la oss juble og glede oss på den!"

Det er rart hvordan alt blir fint når jeg inkluderer Jesus. Da kan jeg føle meg ivaretatt i situasjoner som er utfordrende. Jeg kan juble og glede meg når jeg ellers kunne vært bekymret og redd. Mitt indre fryder seg selv når jeg er med mennesker som ikke gjør meg godt. Men kanskje enda bedre er hvordan gledene mangedobles når jeg deler tid med mine nådessøsken. 
Dagen i dag har Herren gjort. Dermed har vi nok en mulighet til å juble og glede oss. Vi kan få fryde oss over å få leve midt i Guds skaperverk. 

Takk, Jesus, for ditt skaperverk. Takk at du har satt oss akkurat her i akkurat denne tiden. Amen

Uke 31

Fil. 1.3-6:
"3 Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, 4 og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. 5 For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. 6  Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag."

Det ser ut som at vi blir færre og færre som deler samme tro på Jesus Kristus. Derfor er det ekstra godt når vi kan komme sammen i fellesskap i forskjellige settinger. I sommer har jeg møtt mange av mine nådessøsken fra forskjellige deler av landet, og jeg kjenner på en glede og rikdom når vi treffes og vi kjenner på slektskapet vi har i Jesus. Da kan jeg også si som Paulus; at jeg alltid takker Gud for dere. Vi står i en krevende tid på mange måter, men "jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag." La oss fortsette og be og takke for hverandre, og å treffes så ofte vi kan. 

Takk, Jesus, at du har gitt oss fellesskapet i deg. Takk at du skal styrke og bevare hver eneste en av dine. Amen

 

Uke 30

Salme 56.4-5:
"4   Når jeg er redd, stoler jeg på deg.
5    Jeg stoler på Gud, jeg priser hans ord.
Jeg stoler på Gud, jeg er ikke redd.
Hva kan vel mennesker gjøre meg?"

Vi har mange ting i livet som kan gjøre oss redd. Det kan være fysisk skremmende ting og trusler, eller innbilte trusler. Vi står overfor forskjellige utfordringer i livet. Gud vet at vi kan bli redd for alle mulige synlige og usynlige farer. Men det som er viktigere er at vi kan legge all vår frykt på Herren. Han er vårt håp og vår trøst. Vi trenger ikke lenger frykte når vi stoler på Gud. Jesus har én gang for alle sørget for at vi er trygge i Ham. Mennesker kan forsøke og skade oss, men vi har Herren på vår side. Hva kan vel da mennesker gjøre oss? I Jesu nærhet er vår sjel beskyttet mot alt ondt. 

Takk, Jesus, at vi er trygg i deg. Takk at du beskytter oss mot ondskapen i verden. Amen

Uke 29

Salme 55.17-18:
"17  Men jeg vil rope til Gud,
og Herren skal frelse meg.
18   Kveld og morgen og midt på dagen
klager og sukker jeg,
og han skal høre mitt rop."

Ferietid kan være en ekstra krevende tid. Noen av oss klarer å nyte og ta imot alt det gode som livet byr oss, mens andre opplever ferien som smertefull. Gud hører på alle våre rop. Midt i sorgen over et tapt liv, et feilskjær eller noe som har gått galt, kan vi rope til Herren. Han ønsker å gi oss gleden og freden som gir et rikt liv på tross av hvordan livet ellers er. Han er der for deg og meg gjennom alt. I de periodene av livet hvor jeg har ropt ut min nød, så har Han vært der. Når jeg jubler og fryder meg i Ham, så er Han der. Vi har en frelser, venn og bror som ikke bare lytter til oss. Han ønsker å gi oss et liv fylt av kjærlighet. Jeg vil på det varmeste anbefale et liv med Jesus. Han får solen til å skinne selv på gråværsdager. 

Takk, Jesus, at du hører våre rop. Takk at livet i deg gir oss glede og fred og håp. Amen

 

Uke 28

Joh. 6.28-29:
"28 Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» 29  Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.»"

Det kristne budskap er veldig enkelt. Det eneste Gud vil vi skal gjøre er å tro at Jesus er Guds sønn; at Jesus døde for våre synder og oppsto igjen. Selv om dét er det eneste Gud ønsker, så skjer det noe i hjertene våre når Jesus inntar livene våre. Livet får en annen dimensjon og vi ønsker å gjøre gode gjerninger. Det blir ikke et krav, men et indre ønske. Jesus skaper forvandling. Den Hellige Ånd blir vår veileder som ikke bare viser oss rett vei, men også forteller oss når vi handler galt. Hva kan jeg si om den kristne tro som er viktigst? Enkelt fortalt; tro på Jesus! Han vil aldri svikte eller forlate deg når du har sagt ja til Ham. Han er veien, sannheten og livet. 

Takk, Jesus, at vi får lov til å tro på deg og ditt budskap. Takk at du skaper lengsel i oss etter å gjøre gode gjerninger. Amen

 

Uke 27

Salme 9.2-3:
"2    Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte.
Jeg vil fortelle om alle dine under.
3    Jeg vil glede og fryde meg i deg.
Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste."

Herren har lagt ned alt dette i mitt hjerte; takknemlighet, glede og lovsang. I Ham finnes et vidunderlig liv, og Han leder oss på en rik vei. Vi møter alle forskjellige typer utfordringer gjennom livet. Det kan føles urettferdig og vondt mange ganger, men Gud er kjærlighet. Livet skjer oss, men vi har en frelser som alltid går ved vår side. Han gir oss et hjerte fylt av kjærlighet. Derfor vil jeg takke Herren av hele mitt hjerte. Jeg ønsker å fortelle om Ham. Hjertet mitt gleder og fryder seg fordi Jesus har frelst meg. Jeg vil være med å lovsynge Herren. 

Takk, Jesus, at du har fylt mitt hjerte med takknemlighet og glede. Takk at jeg får lovsynge deg. Amen

 

Uke 26

Fil. 4.19-20:
"19 Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. 20  Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen."

Den dagen vi tok imot Jesus som vår personlige frelser, fikk vi alt i Ham. Gud fortsetter å gi oss alt vi trenger hver eneste dag. Han hører våre innerste bønner. 
I Mark. 10.51 får den blinde Bartimeus spørsmålet fra Jesus: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" Du og jeg får det samme spørsmålet nå. Hva vil du at Jesus skal gjøre for deg? Han vil deg det aller beste, og Han ønsker å vise sin storhet og kjærlighet i ditt liv.
Jeg ønsker at gledene i Herren aldri skal ta slutt. Jeg ønsker å leve det livet Gud har tenkt for meg. Og jeg takker for alt Han gir av de enkle ting i hverdagen. Guds omsorg er fullkommen. 

Takk, Jesus, at du legger ned tanker og bønner i våre hjerter. Takk at du lytter til oss og gir oss av din kjærlighet. Amen

Uke 25

Ef. 5.15-20:
"15 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke,  16  så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. 17  Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18  Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden 19  og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. 20  Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn."

Noen kristne sliter med å forsøke og leve et "perfekt" liv. De jobber for at Gud skal bli fornøyd med hvordan de lever. Gud arbeider på en helt annen måte. Han ser at vi er full av feil og mangler, og ønsker å ta oss imot i vår ufullkommenhet. Han ønsker at vi skal ta imot Ordet og la Ånden lede oss der Han vil. Når vi blir fylt av Ånden blir det enklere for oss å leve etter Guds vilje. Vi trenger Herren for å leve rett. 
Når vi lar Jesus slippe til i våre liv, kan vi oppleve store forvandlinger. Ikke alle føler på lykke og tilfredshet, men alle kan takke vår Far. Vi trenger ikke føle glede for å synge og prise Herren. Vi er skapt av Ham og vi er kalt til et liv i Hans nærhet. Dette kan vi glede oss over i våre hjerter, og takke Gud for. 

Takk, Jesus, at du har kalt oss til å leve sammen med deg. Takk at du leder oss gjennom hele livet. Amen

Uke 24

Salme 32.8:
"Jeg vil gjøre deg vis og lære deg
den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg
og gi deg råd."

Jesus var fysisk på jorden. Da måtte menneskene oppsøke Ham der Han var. Den Hellige Ånd har gjort Guds tilstedeværelse så mye rikere for oss. Vi trenger aldri å reise på spesielle stevner eller møter for å treffe Jesus. Nå bor Han i våre hjerter, men i fellesskapet kan vi få være med å oppmuntre, trøste og tjene hverandre. 

Vår frelser og venn, Jesus, lar oss aldri gå alene. Han vil følge oss gjennom hele livet. Herren forventer ikke at vi skal kunne alt fra første dag vi blir kristne. Gjennom bønn, å lese og høre Guds ord, og å delta i fellesskapet, vil Han lære oss opp til å leve et liv etter Hans vilje. Jesus er veien, sannheten og livet. Den dagen vi sa ja til Jesus ble vi knyttet til Ham. Han vil aldri forlate oss. Herren vil oss bare godt. Ånden gir oss råd og leder oss dersom vi lar Han gjøre det. 

Takk, Jesus, for pinsens budskap. Takk for fellesskapet vi har i deg. Amen

 

 

Uke 23

 

1. Pet. 5.10-11:
"10  En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. 11 Makten er hans i all evighet. Amen."

Vi trenger aldri å tvile på Herren. Vi kan møte mange utfordringer og prøvelser i vårt trosliv, men Guds nåde holder. Han har kalt oss til å leve et liv sammen med Ham. Når vi har tatt imot Jesus som vår frelser, så lar Han oss ikke ordne opp med livet selv. Nei, Han utruster oss og gir oss det vi trenger, når vi trenger det. Han gir oss kraft og styrke. Det eneste vi må gjøre er å åpne hjertet og ta imot Guds gaver. Herren har satt oss på fast grunn; Jesus. Han holder oss fast.
"Makten er hans i all evighet. Amen."

Takk, Jesus, at du holder oss fast. Takk at du gir oss kraft og styrke. Amen

 

 

Uke 22

 

1. Pet. 5.10-11:
"10 En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. 11 Makten er hans i all evighet. Amen."

Vi trenger aldri å tvile på Herren. Vi kan møte mange utfordringer og prøvelser i vårt trosliv, men Guds nåde holder. Han har kalt oss til å leve et liv sammen med Ham. Når vi har tatt imot Jesus som vår frelser, så lar Han oss ikke ordne opp med livet selv. Nei, Han utruster oss og gir oss det vi trenger, når vi trenger det. Han gir oss kraft og styrke. Det eneste vi må gjøre er å åpne hjertet og ta imot Guds gaver. Herren har satt oss på fast grunn; Jesus. Han holder oss fast.
"Makten er hans i all evighet. Amen."

Takk, Jesus, at du holder oss fast. Takk at du gir oss kraft og styrke. Amen

 

 

Uke 21

 

Ef. 1.7-9:
"7 I ham har vi friheten,
kjøpt med hans blod,
tilgivelse for syndene.
Så rik er Guds nåde,
8    som han har latt strømme over oss
med all visdom og forstand,
9    da han kunngjorde for oss
sin viljes mysterium,
det han gjerne ville gjøre i ham."

17. mai er over. Vi har feiret vår nasjonaldag og at vi er et fritt land. Friheten vi har, gjør at vi kan leve livet nesten slik vi ønsker, innenfor rammene som bl.a. settes for oss økonomisk og fysisk. Mange mennesker før oss har kjempet for at vi skal ha denne friheten. 
Friheten vi har i Norge får mange av oss til bare å dyrke våre egne egoistiske drømmer. Guds Ånd skaper nye tanker i oss.  Da handler det ikke lenger bare om "meg og mitt", men vi får ønsker som gjelder for fellesskapet og vår neste. Både de som ikke tror, og vi som tror på Jesus, lever helt vanlige liv med alle våre gode og mindre gode sider. Men når Jesus kommer inn i livene våre får vi en ny dimensjon. I Ham har vi en helt annen type frihet. Den er uavhengig av de ytre omstendighetene. Vi vet om mange som er fengslet og torturert for sin tro. Likevel føler de seg fri i hjertet. Jesus kjøpte oss fri med sitt blod. Da kan vi være fri selv i fysiske og psykiske fengsler. Denne friheten får oss også til å se hvor avhengig vi er av Guds nåde i våre liv. Vi er fri til å handle slik vi selv ønsker, men vi ser at vi trenger Herren for å handle rett. Ånden vil lede våre liv dersom vi lar Ham gjøre det. 

Takk, Jesus, for friheten i deg. Takk at vi får leve sammen med deg. Takk at du velsigner Norge. Amen

 

 

Uke 20

 

Hebr. 4.12-13:
"12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. 13  Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for."

Det er Guds ord som er levende, ikke mine forsøk på å forklare ordet. Guds ord inneholder alle mulige nyanser og bilder, og mye kan være vanskelig å forstå når man bare leser bruddstykker. Det er fantastisk når jeg opplever at Ordet blir levende for meg. Plutselig kan flere tusen år gamle setninger gjelde for meg her og nå. 
Når alt i vårt indre blir åpenbart og blottstilt for Herren, så står Han der som en klippe og forteller oss at Han elsker oss. Han elsker ikke bare "oss" som en gruppe, men Han elsker deg og meg som enkeltindivider. Jesus døde for deg og meg. Når vi sier ja til Ham, og blir fylt av den Hellige Ånd, kan vi oppleve hvordan Guds ord forandrer livene våre. Vi blir aldri presset inn i noe vi ikke vil, men Ordet skaper noe nytt i oss. Ordet legger ned en ny kjærlighet i oss; det er Jesus. 

Takk, Jesus, for Ordet. Takk at du er en levende Gud som fyller oss med fred og kjærlighet. Amen

 

 

 

UKE 19

Salme 18.2-4:
"2  Han sa:
Herre, du min styrke, jeg har deg kjær.
3    Herren er mitt berg og min borg og min befrier,
min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.
Han er mitt skjold og min frelse,
min styrke og mitt vern.
4    Jeg ropte til Herren, han som får lovsang,
og jeg ble frelst fra mine fiender."


David opplevde dramatiske ting. Salmene viser mye av dette, og hvordan Herren reddet ham gang på gang. Vi trenger ikke å ha opplevd de voldsomme tingene i livet for å se Guds storhet og trofasthet. Gud har lovet å være med gjennom alt når vi tar imot Jesus som vår frelser. Han er ikke bare en hjelper i nøden. Herren er vår styrke og glede og fred i hverdagen. Han er klippen som står stødig uansett hva som skjer, en borg hvor vi er trygge på innsiden sammen med Ham. I Jesus kan vi få oppleve å leve i frihet fra alt som forsøker å holde oss nede. 
Jeg kan med glede si det samme som David: "Herre, du min styrke, jeg har deg kjær."

Takk, Jesus, at du er vår trofaste frelser. Takk for gleden i deg. Amen

 

 

UKE 18

Luk. 24.30-32:
"30  Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. 31 Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. 32 De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»"


Etter at Jesus har stått opp fra de døde, viser Han seg bl.a. for de to disiplene som er på vei til Emmaus. De kjenner Ham ikke igjen, men det er noe i hjertet som brenner. 
Mennesker i dag, som hører om Jesus, kan kjenne på de samme følelsene. Det skjer noe i hjertet når Guds ord blir forkynt. Så, plutselig, blir Jesus virkelig for oss og det skjer en forvandling i vårt indre. Ett menneske kan oppleve det på et øyeblikk, mens andre kan gjennomgå en lengre prosess. Jesus åpenbarer seg for oss på forskjellige måter, men Han er den samme for alle. Han er vår frelser og bror og venn. Jesus ønsker å dele livet sitt med deg og meg. Han ønsker å vise oss hvilken rikdom det er å leve sammen med Ham. 

Takk, Jesus, at du åpenbarer deg for alle som ønsker å tro på deg. Takk at du gir oss en brann i hjertet etter å bli bedre kjent med deg. Amen

 

UKE 17

Mat. 28.5-6:
"5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. 6  Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!"


Jesus er oppstått og Han lever i dag! 
Kvinnene ved graven fikk oppleve dette da det skjedde. Da de gikk til graven var det i sorg og de var sikre på at alt håp var ute. Men der i sin dypeste nød ble alt forvandlet. Graven var tom. 
Jeg ser det samme skjer stadig vekk i dag. Mennesker mister håpet på grunn av mange forskjellige grunner. Noen føler at Jesus, som skulle frelst dem, er langt borte. De kan tenke at Han er død for dem. Men Jesus lever i dag. Ingen utfordringer er for store for Herren. Jesus er virkelig oppstått! Han ønsker å vise seg for oss og å være levende tilstede i livene våre. Jesus lever i oss når vi sier ja til Ham. 

Takk, Jesus, at du døde for oss. Takk at du sto opp og ble vår frelser. Takk at du lever i dag. Amen

 

 

UKE 16

1. Kor. 11.23-26:
"23  For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere:
I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, 24 takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» 26  For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer."


Denne teksten leses i menigheten hver gang vi har brødsbrytelse. Første gang disse ordene ble sagt var for ca 2000 år siden. Da hadde Jesus kommet til Jerusalem og Han visste hva som lå foran Ham. Likevel sa Han at Han har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med disiplene. Jeg tror at Han på en måte også så oss som lever nå i dag. Da Jesus innstiftet minnesmåltidet visste Han at det ville gi oss trøst, oppmuntring og fellesskap. Gjennom brødsbrytelsen har vi fått noe fysisk vi får dele i fellesskapet. 
Jesus visste at Han måtte lide for å frelse oss. Likevel gjorde Han det i sin store kjærlighet. 
Luk. 22.14-20:
"14 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 16 For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» 


Takk, Jesus, at du valgte å gå lidelsens vei for oss. Takk at du har gitt oss dette minnesmåltidet. Amen

 

 

UKE 11

Salme 25.1-5:
"Herre, jeg løfter min sjel til deg.
2    Min Gud, til deg setter jeg min lit.
La meg ikke bli til skamme,
la ikke fienden fryde seg over meg!
3    For ingen som setter sitt håp til deg, skal bli til skamme,
til skamme blir de troløse, med sine tomme hender.
4    Herre, la meg kjenne dine veier.
Lær meg dine stier!
5    La meg få vandre i din sannhet,
lær meg, for du er Gud, min frelser!
Til deg setter jeg alltid mitt håp."


Vi møter mange mennesker og situasjoner i livet som forsøker å gjøre oss vondt. Hverdagen kan gripe tak i oss med alle sine utfordringer. Når vi fokuserer på det vanskelige så blir livet mer komplisert. Men vi har en Gud som er vår klippe. Han er med oss gjennom alt. Vi får lov til å fryde oss over at Han tar imot oss slik som vi er. Han er trofast og rettferdig. Ved å fokusere på Jesus blir problemene mindre og gledene større. Jeg ønsker å alltid løfte min sjel til Herren fordi det gir en rikdom, glede og fred i livet som overgår alt annet. Jeg ønsker å få vandre i Guds sannhet . Hver og en av oss får sette vårt håp til Herren. 

Takk, Jesus, for livet i deg. Takk at du tar imot hver den som påkaller ditt navn. Takk at det er godt å vandre med deg. Amen

 

UKE 10

Apg. 2.42-47:
"42 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. 43  Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. 44  Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 46  Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47  De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse."


Fellesskapet settes høyt i Guds rike. Det er der vi kan oppmuntre, oppbygge, trøste og hjelpe hverandre. I fellesskapet blir vi bedre kjent med Jesus. Ånden fører oss sammen på en måte som er umulig når vi sitter hver for oss. Apostlene forsto viktigheten med dette. De ble en enhet som folk søkte til. 
Vi kan på flere måter sammenligne menighetsfellesskapet med familie og venner. Vi må dele tid sammen for å bli kjent med hverandre. Det er nesten umulig å kunne hjelpe og glede hverandre om vi ikke er sammen. I menigheten er det et mye viktigere aspekt i tillegg; Jesus er sentrum! Når vi søker inn i Hans nærhet får vi en kraft og styrke som hjelper oss hver dag. I fellesskapet får Den Hellige Ånd åpenbare Ordet for oss slik at vi føyes mer og mer sammen. Vi får bli en enhet med alle dens funksjoner. Dette er ikke en jobb, men det blir en glede å få synge og lovprise Gud. 

Takk, Jesus, at du ønsker å føye oss sammen til en enhet. Takk at det gjør godt å lovprise deg. Amen

 

 

UKE 9

Luk. 12.27-32:
"27  Se på liljene, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 28 Når Gud kler gresset så fint, det som gror på bakken i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 29 Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke, og vær ikke engstelige! 30 Alt dette er jo hedningene i verden opptatt av, men dere har en Far som vet at dere trenger dette. 31  Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg. 32  Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket."


Det finnes så mye vakkert rundt oss. Når vi ser på de minste detaljene i skaperverket, hvordan Gud har satt alt til å passe sammen, så burde vi ha større tillit til Ham. Hvorfor skal vi gå rundt å bekymre oss for alt mulig? Vi har fått alt i Herren, men vi må søke Hans rike. Gud venter på at hver enkelt skal si ja til Ham. Jesus ønsker fellesskap med alle mennesker. Han kjærlighet og omsorg for oss er grenseløs. 
Når vi opplever hvilen og freden Gud gir, så blir det enklere å legge bekymringene på Herren. Om vi søker Guds rike så får vi alt det andre i tillegg. Vår Fars vilje er fellesskapet med Ham. 

Takk, Jesus, for ditt skaperverk. Takk at du har tatt våre bekymringer på deg. Takk at vi får lov til å legge alt på deg. Amen

 

 

UKE 8-19

Mark. 4.26-29:
"26 Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. 27  Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. 28 Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. 29  Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»"


Guds liv i oss, og i menigheten, er som et frø. Det ligger i oss fra før vi blir født, men det skjer ikke mye med frøet før vi tar imot Jesus som vår personlige frelser. Når vi hviler i Guds plan begynner det å spire i oss. 
Slik vi gjør med frø og stiklinger om våren, så trenger også vi å gi troen vår de rette vekstforhold. Vi trenger lyset og rett næring. Men er det frøet som må arbeide og krype etter hvor solen skinner? Er det ikke gartnerens jobb å passe på frøet? Herren er vår "gartner". Han tar vare på oss og Han gir oss de beste livs- og vekstvilkår når vi hviler i Ham. Vi er dekket av Guds nåde og Jesus er vårt lys. Vårt indre gudsliv i oss selv og i menigheten er avhengig av at vi er avhengige av Gud. Når vi tar imot Hans kjærlighet og omsorg får frøet mulighet til å vokse til det det er tenkt til å bli. 

Takk, Jesus, for din omsorg for oss. Takk at du er vårt lys og vår kilde til liv. Amen

 

 

UKE 7-19

Luk. 15.20-24:
"20  Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.
Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. 21  Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’ 22 Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. 23 Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. 24  For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’ Og så begynte festen og gleden."


Samme hvor langt borte vi føler oss fra Guds vilje, og samme hvor langt nede vi er, så kan vi alltid komme hjem til Guds nærhet. Livet med Jesus er som å komme hjem. 
Vi har en tendens til å lete etter noe som gir oss glede og tilfredsstillelse. Vi kan "sløse bort arven" uten at livet blir bedre. Alle livsretningene i denne verden som handler om å skape seg et bedre liv bare for seg selv, feiler. De kan gi oss glede og fred en lengre eller kortere periode, men vi opplever at vi må søke videre og videre for å beholde freden. 
Herren ønsker at alle skal komme til Ham. Hos Ham får hjertet vårt falle til ro. Gud lengter etter at vi søker Ham. Når vi så kommer hjem blir vi ikke møtt med bebreidelse. Gud møter oss med overstrømmende kjærlighet. Når vi kommer hjem til Jesus begynner festen og gleden. 

Takk, Jesus, at du lengter etter nærheten med oss. Takk at festen og gleden begynner når vi kommer til deg. Amen

 

UKE 6-19

Apg. 20.28-32:
"28 Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. 29  For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. 30  Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. 31  Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer.

32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget."

Vi har forskjellige oppgaver i Guds rike, men det handler om å leve i fellesskapet slik at vi kan hjelpe hverandre på veien. Sammen står vi sterkere mot kreftene som ønsker å dra oss bort fra Herren. Jesus bor i hjertet til hver enkelt. Ånden leder oss til å gjøre Guds vilje. I fellesskapet forøkes denne kraften. Det kan føles tungt å stå alene med vanskelige følelser og opplevelser, men sammen med andre, hvor vi har Jesus i sentrum, kan det bli enklere å se veien videre. Når Jesus er i sentrum blir det lettere å gi slipp på bekymringer og plager. Jesus elsker deg og meg, og Han ønsker fellesskapet med oss. 

Takk, Jesus, for fellesskapet i deg. Takk for din ledelse i våre liv. Amen

 

 

UKE 5-19

2. Tess. 2.16:
"Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp, 17 må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning!"


Det er nydelig å kjenne at Herren elsker meg og at Han har gitt meg en evig trøst og et rikt håp. Ja, det er godt å føle det, men det er enda bedre å ha visshet om det. Når vissheten er der så henger ofte følelsene med. Tenk på hva Jesus har gjort for oss. Dette får vi leve i hver eneste dag. Vi får leve i gleden og freden, og når vi trenger trøst og oppmuntring så får vi det. I tillegg kommer hva vi kan ønske hverandre av Guds kjærlighet; "må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning!"

Takk, Jesus, at du er gledens kilde. Takk at din kjærlighet er fullkommen. Amen

 

 

UKE 4-19

Salme 102.1-3+17-18:
"En bønn for den hjelpeløse når han blir kraftløs og vil øse ut sin klage for Herren.
2    Herre, hør min bønn,
la mitt rop nå fram til deg!
3    Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød.
Vend øret til meg,
skynd deg, svar når jeg roper!"
"17  For Herren vil bygge Sion opp igjen
og vise seg i sin herlighet.
18   Han lytter når den nakne ber,
han forakter ikke deres bønn."

Jeg treffer så mange mennesker som lider og er i nød. Det er helt forskjellige grunner, men resultatet er ofte det samme. Livet kan føles håpløst og vondt. Noen føler også at Gud har forlatt dem. Dét er ikke riktig. Midt i din verste nød er Herren tett ved din side. Jesus ber for oss og Han ønsker at vi alltid skal søke Ham. Han tar imot vår klage og lytter til våre bønner. Vi får øse ut alt vi har på hjertet. Så møter Jesus oss midt i stormen og løfter oss opp. Han gir oss nytt mot og den styrken vi trenger hver dag. Herren hører dine bønner. 

Takk, Jesus, at du hører våre bønner. Takk at du ber for oss. Takk at du gir oss styrke og mot midt i en vanskelig hverdag. Amen

 

 

UKE 3-19

Joh. 11.28-29:
"28 Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.» 29 Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham."


Det er mange forskjellige livssituasjoner vi kan komme i, men Jesus ønsker å være med oss gjennom alt. Dersom du i dag ikke har tatt imot Jesus, eller om du har en helt vanlig dag, så står Han her og spør etter deg. Herren ønsker å dele sitt liv med deg. Det beste vi kan gjøre er å ta imot invitasjonen Hans og gå ut i Hans landskap. Et liv med Jesus gir oss en større mening med livet. Jesus kaller oss ut av mørket og inn i Hans lys og nærhet. 

Takk, Jesus, at du oppsøker oss nå i dag. Takk at det er godt å leve i din nærhet. Amen

 

UKE 2-19

Dom. 18.6:"Presten svarte: «Gå i fred! Herren våker over veien dere går på.»"

På vandringen vår gjennom livet må vi ofte ta vanskelige avgjørelser. Livet består av valg. Det viktigste valget for oss som tilhører Jesus, er å velge ja eller nei til Ham. Når vi har valgt å leve et liv med Gud så ønsker vi å følge Hans plan. Det er ikke alltid lysten er der, men vi ønsker det likevel. Den Hellige Ånd er lagt ned i oss slik at vi kan ledes der Gud ønsker vi skal gå. Jesus, vår Frelser og venn, går med oss gjennom alt. Han er veien. Og når vi går der Gud leder oss, så vil vi "høre" de samme ordene presten sa til Dans etterkommere, da de speidet ut nytt land for å bosette seg: "Gå i fred! Herren våker over veien dere går på."

I dette nye året; Gå i fred! Tjen Herren med glede. Herren skal velsigne og bevare deg.

Takk, Jesus, at vi får gå i din fred. Takk at du våker over, og bevarer oss på veien. Amen

 

UKE 1-19

Kol. 2.2-3:
"2  Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus.  3  For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede."


Et nytt år ligger ubrukt foran oss. Vi kan ofte bli litt ekstra ettertenksomme i denne perioden av året. Hva har vi fått ut av det gamle året? Og hva ønsker vi å forandre på i det nye? Jeg er glad vi ikke er avhengig av å vente til 1. nyttårsdag før vi gjør forandringer. Hver dag kan bli en ny start. I livet med Herren kan vi få oppleve hvordan Hans nåde er ny hver morgen. Hver time på døgnet kan vi åpne opp for forandring og nye veier å gå. Vi må bare ønske og slippe Herren til i våre liv. 
Jeg ønsker at hver og en av dere skal få nytt mot i hjertet, og at menigheten skal bli knyttet sammen i kjærlighet. Jeg ønsker at hver og en skal bli mer kjent med Jesus og livet i Ham. 

Takk, Jesus, at du åpenbarer deg for oss på stadig nye måter. Takk at du velsigner det nye året. Amen

 

UKE 51

Luk 2.15-17:
"15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet."

Vi har hørt juleevangeliet utallige ganger, og vi ser for oss bildet som har blitt produsert i millioner av utgaver. Likevel skjer det et nytt under hver gang Jesus møter oss. 
Barnet i krybben var Guds sønn. Nå er Han ikke bare Guds sønn. Han har blitt vår personlige frelser og venn og vår bror. Det lille barnet som lå i krybben ønsker å møte deg i dag. Jesus ønsker å være lyset også i ditt liv. La oss feire Frelserens fødselsdag ved å tilbe Ham. Jesus har gitt oss den fineste julegaven; et liv i Ham. 

Takk, Jesus, at du kom for å frelse oss. Takk for din tilstedeværelse i våre liv i dag. Takk at du velsigner julehøytiden. Amen

UKE 50

Luk. 2.6-7:
"6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7  og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem."

Gud valgte ut Maria. Hun var en ung jente uten jordisk rikdom. Men det var akkurat hun som ble utvalgt til å føde vår frelser. Alt som skjedde rundt henne i graviditeten og fødselen var enkelt. Det ble ikke et show rundt Maria. Likevel ble hun midtpunktet for en frelser og en ny tidsregning. Hun tok imot alt Gud ga henne, og hun levde etter Guds vilje. Det lille barnet hun fødte ble tatt imot med kjærlighet. 
Jesus er selve sentrum for begivenheten denne første julenatten. Han ble både fryktet og hyllet. Et lite spedbarn ble født for å frelse deg og meg. Denne lille gutten har ikke bare fått betydning for hele verdenshistorien, men Han har gitt meg personlig et nytt og rikt liv. Alle som får oppleve Jesus kan få kjenne at Han skaper en forvandling i vårt indre. Jesus er vår dyrebare skatt. 

Takk, Jesus, at du ble født for å frelse oss. Takk for julens budskap. Amen

 

UKE 49

Luk. 1.41:
"41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42  og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv."

Jesus har berørt mennesker i all tid. I Marias møte med Elisabet ble både mor og det ufødte barnet fylt av Ånden. Jesus møter oss også her og nå. Han berører det ufødte i oss. Den Hellige Ånd åpner opp og får livene våre til å blomstre. Dermed kan det fødes et nytt liv i oss i Herren. Jesus ønsker å møte hvert enkelt menneske og å være levende tilstede i livene våre. Det ufødte barnet i juleevangeliet har blitt vår personlige frelser og venn. 

Takk, Jesus, at du berører oss i dag. Takk at du gir oss din fred. Amen

UKE 48

Ef. 5.1-2:
"Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2  Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud."

Vi klarer ikke alltid å leve slik vi bør, men vi får lov til å ha Gud som forbilde. Når Jesus flytter inn i våre hjerter og Ånden åpenbarer Ordet for oss, så kjenner vi på hvordan det skjer en forandring i oss. Vi ønsker å leve slik Herren vil. 
Hver og en av oss er Guds elskede barn. Han har satt oss i et fellesskap, med Jesus i sentrum. Når vi lever i kjærligheten er vi er velluktende duft for Gud. Guds vei er kjærlighetens vei. La oss leve og vandre i kjærligheten. 

Takk, Jesus, at vi får leve i din kjærlighet. Takk at du leder oss på den rette vei. Amen

 

UKE 46

Gal. 1.15-16:

"15  Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16  å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds."

Vi som er kristne forkynner ikke oss selv, men den Gud som har gitt oss sin sønn til redning for oss alle. Det kan noen ganger være som en livbøye når vi føler at vi drukner, og det kan være som en gledesrus i andre situasjoner. Vi har fått alt i Jesus. Du og jeg er kalt av Jesus og vi blir bevart i Ham når vi slipper Ham til. Jeg vet at Gud har utvalgt meg spesielt. Herren har åpenbart sin sønn for meg på de rikeste måter. Det kan være de enkleste opplevelser i hverdagen, eller de større øyeblikkene, men jeg kan merke Hans nærhet i alt. Denne helt personlige opplevelsen er ikke forbeholdt meg. Den kan alle mennesker, som tar imot Jesus som sin frelser, få lov til å oppleve. Herren ønsker å ha dette nærværet i hver enkelts liv. I dette nærværet blir vi lys i verden.

Takk, Jesus, for ditt nærvær i våre liv. Takk for frelsen. Amen

UKE 45

2. Kor. 3.17: "Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet."

Vi mennesker har lett for å lete etter friheten på mange forskjellige måter. Vi kan føle på en type frihet i naturen, på store eller små ekspedisjoner eller andre spesielle settinger. 
Når jeg står ytterst på en molo ved sjøen, i ruskete høstvær, og får regn og bølger piskende i ansiktet, kan jeg kjenne på en herlig frihetsfølelse og lykke. Det er utallige situasjoner hvor de samme følelsene dukker opp, både alene i sofakroken og sammen med andre mennesker. Likevel bunner alt i at jeg er fri i Jesus. Dermed forsvinner ikke gledene selv om opplevelsene blir borte. 
Slik det er med mennesker som er fengslet fordi de tror på Jesus. Kroppen deres er innesperret, men de kjenner og vet likevel at de er fri i Ham. Jesus gjør oss virkelig fri  når vi legger hele vårt liv på Ham. 
Joh. 8.36: "Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri."

Takk, Jesus, for friheten i deg. Takk at du lar oss leve i din frihet. Amen

UKE 44

2. Kor. 4.5-6:
"5 Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere – for Jesu skyld. 6  For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram."

Når vi skal forkynne Ordet, så handler det heldigvis ikke om hvor flinke og velformulerte vi er. Gjennom Jesus så har vi fått lyset i våre hjerter. Dette lyset stråler frem i oss og hjelper oss til å vitne om Ham. Ånden hjelper oss til å bruke ordene riktig og til rett tid. Det eneste vi trenger å gjøre er å være åpne for Åndens ledelse i våre liv. Jesus er vårt lys som stråler frem fra mørket. Han skaper noe nytt i oss, og vi får lov til å være lys i denne verden bare ved å være til. 

Takk, Jesus, at du er lyset for oss. Takk at du lar oss være lys i verden. Amen

 

UKE 43

2. Tim. 1.9-10:
"9   Han har frelst oss
og kalt oss med et hellig kall,
ikke på grunn av våre gjerninger,
men etter sin egen vilje og nåde,
som er gitt oss i Kristus Jesus
fra evighet av,
10   og som nå er blitt åpenbart
ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord.
Han har gjort ende på døden
og ført liv og udødelighet
fram i lyset ved evangeliet."

Herren har frelst oss, og Han har kalt oss med et hellig kall. Vi har fått et liv i Jesus på grunn av Hans nåde og kjærlighet, ikke fordi vi er flinke og snille. Så utruster Gud oss slik at vi utfører Hans plan og vilje på den måten som er best for både Ham og oss. Vi har forskjellige oppgaver og kall, men alt handler om å vitne om at Jesus kom for å frelse verden. Ved evangeliet blir vi ført frem i lyset, og vi får være vitner for Herren bare ved å være til. 

Takk, Jesus, at du har frelst oss. Takk at ditt kall bare er til det gode for oss. Amen

UKE 42

Salme 23: "En salme av David.

Herren er min hyrde,

jeg mangler ikke noe.

2 Han lar meg ligge i grønne enger,

han leder meg til vann der jeg finner hvile.

3 Han gir meg nytt liv.

Han fører meg på rettferdighets stier

for sitt navns skyld.

4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke noe ondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav,

de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg

like foran mine fiender.

Du salver mitt hode med olje.

Mitt beger renner over.

6 Bare godhet og miskunn

skal følge meg alle mine dager,

og jeg skal bo i Herrens hus

gjennom alle tider."

Hvordan kan flere tusen år gamle bibelvers bli rike og gode for oss gang etter gang? Vi kan lese ord i bibelen utallige ganger, men så skjer det av og til noe i oss i den stund vi trenger en ekstra oppmuntring. Guds ord er levende. Herren kjenner våre behov og Han er oss nær. I dag kan det være du som trenger å høre salme 23 for første gang, eller dette er en kjent salme som trøster og gleder deg akkurat nå. 

For meg er denne salmen en takkesalme som til stadighet dukker opp i tankene mine. 

"Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe." Han fører deg og meg til hvilens vann, og Han går med oss gjennom alt. Selv om vi ikke alltid kan føle at Han går med, så har vi fått Guds ord på det. Vi får lov til å vandre i tro.

Takk, Jesus, at du er vår hyrde og vår venn og trøster. Takk for din nærhet og oppmuntring gjennom Ordet. Amen

 

UKE 41

Salme 33.4-5:
"4    For Herrens ord er sant,
alt han gjør, kan en stole på.
5    Han elsker rettferdighet og rett,
jorden er full av Herrens godhet."

Alle mennesker svikter andre på en eller annen måte. Noen opplever svik på mer alvorlig måte enn andre. Gud er uten svik! Hans ord er sant. Det er nydelig å få være trygg på at Han aldri svikter, selv om vi selv eller andre er svikefulle. Guds trofasthet er som en klippe for oss. Han er ikke bare trofast, men Han elsker rettferdighet og rett. Ånden har lagt ned det samme i våre hjerter. Selv om vi ikke alltid oppfører oss fullkomment, så har vi Guds ønske i oss til å elske det samme som Ham. Så får vi også se at jorden er full av Herrens godhet. Og vi får oppleve det daglig. 

Takk, Jesus, at du er godhet. Takk for alt vi får oppleve i deg. Amen

 

UKE 40

2. Tess. 3.1-5:
"Til slutt, søsken: Be for oss om at Herrens ord må få fritt løp og holdes i ære, slik som hos dere. 2 Og be om at vi må bli reddet fra dårlige og onde mennesker – for det er ikke alle som tror. 3  Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. 4 Og i Herren stoler vi på at dere gjør, og fortsatt vil gjøre, det vi pålegger dere. 5 Må Herren lede deres hjerte fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod!"

Vi trenger omsorgen fra andre mennesker. Vi trenger bønnene. Det er mange som opplever mye ondskap i livene sine. Menighetene og troen vår blir stadig angrepet. Det handler ikke om fysiske angrep, men åndskamper. Derfor trenger vi å holde oss nær til Jesus. Vi har en trofast Gud som gir oss styrke og bevarer oss fra det onde. Jesus ber for oss. I fellesskapet kan vi søke Ham og la Ånden åpne våre øyne og hjerter slik at vi ser Guds storhet og kjærlighet. I Herrens nærhet vil troen blomstre. Han er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Takk, Jesus, for din trofasthet. Takk at du styrker og bevarer hver enkelt av oss. Amen

 

UKE 39

2. Mos. 40.34-38:
"34 Så dekket skyen telthelligdommen, og Herrens herlighet fylte boligen. 35 Moses kunne ikke gå inn i telthelligdommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den og Herrens herlighet fylte boligen. 36  Hver gang skyen løftet seg fra boligen, brøt israelittene opp og dro videre på sine vandringer. 37 Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp før den dagen den løftet seg igjen. 38 For Herrens sky lå over boligen om dagen, og om natten lyste den som ild for øynene på hele Israels hus, så lenge vandringen varte."

Det er ikke alltid enkelt å bruke de rette ordene når vi skal beskrive livet i Jesus, men bibelen har mange bilder hvor vi får det malt for våre øyne. Når Herrens herlighet fyller menigheten og hver enkelts hjerte, blir det en jubel og fred som overgår all vår forstand. Når Hans nærhet får fylle oss så vil vi vite når og hvor vi skal gå videre i menighetssammenheng og i våre liv. Vår tålmodighet kan ofte settes på prøve, men Gud vet når vi skal bli værende og når vi skal gå videre. Han har alltid kontroll og vet hva som er best for oss. Vi må bare holde oss nær til Jesus og la Ham holde oss fast. Herrens herlighet vil fylle boligen i sin tid. 

Takk, Jesus, at du ønsker å fylle våre liv med alt som er til det gode. Takk at du kan åpenbare deg for hver enkelt av oss og for menigheten. Amen

 

UKE 38

Salme 36.8-10:
"8    Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!
I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. 
9    De får nyte overfloden i ditt hus, 
du lar dem drikke av din gledes bekk. 
10    For hos deg er livets kilde, 
i ditt lys ser vi lys."

Jeg vil fortsette i sporet fra forrige uke. Jesus er livets og gledens kilde. Vi har allerede fått alt i Ham, og vi kan øse av denne kilden kontinuerlig. Gud sier ikke at "nå er det nok for i dag, Maria". Nei, det er ingen grenser i Ham så lenge vi lever i Hans nærhet. Det er mange som tenker at Gud er ond eller fraværende når vi har det vondt. Jeg opplever det ikke slik i det hele tatt. Tenk hvor håpløst det hadde vært dersom også Han hadde vært fraværende. Da hadde alt håp vært ute. Gud er med oss gjennom alt. Vi får lov til å søke ly i skyggen av Herrens vinger. Vi får nyte av overfloden i Hans hus. Jesus er livets kilde!

Takk, Jesus, du lar oss nyte av overfloden. Takk at vi kan søke ly hos deg. Amen

 

UKE 37

Salme 87.7:

"De danser og synger:

«Alle mine kilder er i deg.»"

Jesus er livets kilde. I Ham har vi en uuttømmelig kilde av kjærlighet, glede, fred, visdom o.s.v. Vi har alt i Ham. Det er ikke alltid vi klarer å utnytte dette fordi livet er slik det er. Men når Gud åpenbarer seg for oss, av og til på mirakuløse måter, så får vi større eller mindre glimt av Hans storhet. Når vi enkelt lever i Jesu nærhet, og lar oss lede av Ånden, så dukker det opp opplevelser i hverdagen som lar oss få merke kildens rikdommer. Da kan et lite smil til et annet menneske føles som et friskt pust fra Herren. 

Bibelen er fylt opp av Guds ord til oss; både til trøst, glede, oppmuntring og formaning eller veiledning. Herren har gitt oss livets kilde. Derfor vil jeg være med og danse og synge: "Alle mine kilder er i deg"!

Takk, Jesus, at du er livets kilde. Takk for rikdommen i deg. Amen

 

UKE 36

2. Tess. 2.13-17:
"13 Men vi må alltid takke Gud for dere, søsken, dere som Herren elsker. For Gud utvalgte dere til å bli frelst, som sin førstegrøde, og dere ble helliget ved Ånden og trodde sannheten. 14 Dette kalte han dere til gjennom det evangeliet vi forkynner, slik at dere skal få del i vår Herre Jesu Kristi herlighet. 15  Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten muntlig eller i brev. 16 Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp, 17 må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning!"

Gud utvalgte hver og en av oss til å bli frelst. Han helliget oss ved Ånden. I menigheten og fellesskapet, og gjennom bibellesning og bønn, får vi undervisning i Guds ord. Gjennom dette blir vi mer og mer kjent med Herren. Gjennom dette får vi se hvor rike vi er i Ham, og at vi har en evig trøst og et rikt håp. Det er Jesus Kristus og Gud, vår far, som kan gi våre hjerter det motet og den styrken vi trenger for å gjøre godt i ord og gjerning. Det er bare Herren som kan oppmuntre oss til å holde fast på troen og fellesskapet. 

Takk, Jesus, at du gir oss mot og styrke til å gjøre alt godt. Takk for rikdommen i fellesskapet. Amen

 

UKE 35

Salme 16.7-11:

"7 Jeg velsigner Herren, som leder meg,

jeg får råd fra mitt indre også om natten.

8 Alltid har jeg Herren framfor meg.

Han er ved min høyre side,

jeg skal aldri vakle.

9 Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler,

selv kroppen kan slå seg til ro.

10 Du overgir ikke min sjel til dødsriket,

du lar ikke din trofaste tjener se graven.

11 Du lærer meg livets vei,

hos deg er glede i overflod,

fryd uten ende ved din høyre hånd."

Det finnes utallige vers og måter å fortelle hvor vidunderlig livet i Jesus er. Når vi holder oss nær til Ham får vi en fred og trygghet som gjør at vi ikke lar oss rokke selv under de verste stormer. Jeg kan ikke få sagt det mange nok ganger, eller tydelig nok, hvor rikt livet med Jesus er. Jeg ønsker det aller beste for alle mennesker, og svaret på hva det beste er, det er Jesus. Vi vet ikke hvordan livet blir i morgen, men vi vet at i Jesus er vi alltid trygge.

Takk, Jesus, at vi alltid er trygge i din nærhet. Takk at du er selve livet. Amen

 

UKE 34

Salme 122.1:
En sang ved festreisene. Av David.
"Jeg ble glad da de sa til meg:
«Vi vil gå til Herrens hus.»"

Høsten oppleves på mange måter som starten på et nytt år. Sommeren har oppbrudd i seg fordi vi har plassert oss på hvert vårt feriested. Så kommer høsten med ro, og vi sklir inn i dagliglivets rutiner igjen. For andre så blir det nye opplevelser og en ny start. 

Menigheten er vårt samlingssted hvor Herren møter oss i fellesskapet uansett hvor vi ellers er i livet. Det har en rikdom vi ikke helt skjønner viktigheten av. Jeg tenker at menigheten er en av våre største skatter Gud har gitt oss. Han har gitt oss et sted hvor vi i fellesskap kan bli bedre kjent med Jesus og Hans plan for våre liv. I fellesskapet blir vi sterkere, og vi kan oppmuntre hverandre bare ved å være sammen. Derfor sier jeg som David:
"Jeg ble glad da de sa til meg:
«Vi vil gå til Herrens hus.»"

Takk, Jesus, for din nærhet i våre liv. Takk for din rike velsignelse i menigheten. Takk at du kan skape lengsel etter fellesskapet. Amen

 

UKE 33

Mika 7.7-8:
"7   Men jeg vil speide etter Herren,
vente på Gud, min frelser.
Min Gud vil høre meg!
8    Gled deg ikke over meg, min fiende!
For om jeg faller, skal jeg reise meg igjen.
Sitter jeg i mørke, er Herren lys for meg."

Jeg har møtt mange mennesker som lider på forskjellige måter; både fysisk og psykisk. Vi som er kristne har ikke mindre lidelser enn andre, men vi har en som kan trøste og hjelpe slik ingen andre kan. Gud forlater oss aldri når vi har sagt ja til Jesus. Av og til føles det likevel som at Han ikke hører oss, men det gjør Han. Gud hører alle våre bønner, og Han svarer oss til sin tid. Han er vårt lys og vårt vern. De som føler at de sitter i mørke nå, kan få vite at Herren er sitt lys. Han er lys for hver og en av oss, og Han reiser oss opp igjen og igjen når vi faller. 

Takk, Jesus, at du er vårt lys. Takk at du hører alle våre bønner. Amen

 

 

UKE 30

5. Mos. 22.2-3:
"2   La min lære risle som regn,
min tale dryppe som dugg,
som regnskurer på grønne enger,
som regndråper over alt som gror.
3    Herrens navn vil jeg forkynne,
gi vår Gud ære!"

Denne sommeren har vi virkelig fått merke hvordan fraværet av regn preger naturen. Noen steder ser det ut som at "alt" sakte, men sikkert, dør ut. Slik kan også Guds liv i oss beskrives. Vi trenger alle elementene for å leve fullt ut; både sol og regn og næringsrik jord. Når vi likevel opplever "tørketid" i våre liv, så kan vi være trygge på at Herren sender regn til rett tid. I de periodene i livet hvor det meste føles håpløst, vet vi at Gud alltid går ved vår side. Vi trenger den kontinuerlige tilgangen av livets vann, og når Han i tillegg lar oss oppleve en befriende regnskur av og til, så får vi kjenne på en ny blomstring. 

Takk, Jesus, at du er livets vann. Takk at din nærhet gir oss liv.

 

UKE 29

Joh. 20.15-16:

"15 «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» 16 «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester."

 

Jeg kommer stadig tilbake til da Maria møtte Jesus ved graven. Etter Jesu død kan vi merke Marias desperasjon og dype sorg. Det eneste hun ønsker er å se Jesus. 

Du og jeg kan også komme til å tro at vi har mistet nærheten til Ham; at Han er blitt borte for oss. Men når vi tar oss tid til å søke Ham, så oppdager vi plutselig at Han står der rett foran oss. Når Jesus uttaler vårt navn så kjenner vi Ham igjen og vi vet at vi er i Hans nærhet. Han har aldri forlatt oss. Jesus sier ditt navn i dag. Han elsker deg med en evig kjærlighet. Når du tror på Jesus så er du i Ham.

Takk, Jesus, at du kaller på hvert enkelt menneske. Takk at du aldri forlater oss. Amen

 

UKE 28

Salme 27.1:
"Herren er mitt lys og min frelse,
hvem skulle jeg være redd for?
Herren er mitt livs vern,
hvem skulle jeg frykte?"

Det er mye vi kan frykte i denne verden. Ondskapen kommer stadig nærmere våre egne liv. Flere av de vi er glad i blir rammet av sykdom, skader eller død. Vi kan kjenne på engstelse for mye. Når vi har tatt imot Jesus som vår frelser, så kan vi få legge våre bekymringer på Ham. Vi kan være sikre på at vi er trygge i Ham samme hva som skjer oss. Herren verner om oss. Hva skal vi da være redd for? Om vi så lever eller dør, så hører vi Herren til. Han er vårt lys og vår frelse. 

Takk, Jesus, at du verner om oss. Takk at vi er trygge i deg. Amen

 

UKE 27

Fork. 3.11:
"Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid.
Ja, alle tider har han lagt
i menneskenes hjerte.
Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort
fra begynnelse til slutt."

Jeg lar meg fasinere av skaperverket; de vakreste blomster, de mest irriterende insekter, rennende vann o.s.v.  Det er ikke grenser for alt det fine og spennende i naturen. Da jeg lærte om menneskekroppen, ble det enda tydeligere hvordan alt henger sammen. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Ned til minste detalj er vi perfekt skapt. Dette viser meg mer av Guds kjærlighet til sitt skaperverk. 
Vi er skapt perfekt, og vi er skapt for å leve i fellesskap med Herren. Han har lagt ned en lengsel i oss etter å leve nær Ham. Det er i dette fellesskapet hvor vi får fullstendig frihet, fred og glede. Sammen med Jesus blomstrer livene våre på nye og fargerike måter. Selv om vi ikke fatter fullt ut hva Gud har gjort, så kan vi fryde oss i livet i Ham. 

Takk, Jesus, at du lar oss glede oss over skaperverket. Takk for din nærhet i våre liv. Amen

 

UKE 26

Salme 73.23-26:
"23  Men jeg blir alltid hos deg,
du har grepet min høyre hånd.
24   Du leder meg med ditt råd,
og siden tar du imot meg i herlighet.
25   Hvem har jeg ellers i himmelen?
Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden.
26   Om kropp og hjerte forgår,
er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del."

Jeg har en frelser og venn som fyller meg med en glede som er uten grenser. Han tar vare på meg og leder meg på kjærlighetens vei. I sorg og nød trøster Han som ingen andre kan. I hverdagen velsigner Han med all åndens velsignelse. Hans nåde er grenseløs. Jesus elsker meg. All min virkelige glede er i Ham. Det er Jesus som har grepet meg og holder meg fast, men jeg vil for alltid bli i Hans nærhet. 
Et slikt vitnesbyrd er helt personlig og det føles som at jeg er den viktigste personen for Jesus. Likevel gjelder et slikt vitnesbyrd for hvert enkelt menneske som har tatt imot Jesus som sin frelser. Hver enkelt av oss er Hans dyrebare eiendom. Han trøster og oppmuntrer også deg. Han velsigner og leder deg. Guds kjærlighet kan fylle hjertet ditt slik at det flyter over. Jesus elsker deg! 

Takk, Jesus, at du har grepet min høyre hånd. Takk at du ønsker å fylle hver enkelt med din vidunderlige kjærlighet. Amen

UKE 25

Jes. 55.10-11:
"10    For lik regn og snø
som faller fra himmelen
og ikke vender tilbake dit
før de har vannet jorden,
gjort den fruktbar og fått den til å spire,
gitt såkorn til den som skal så,
og brød til den som skal spise,
11    slik er mitt ord
som går ut av min munn:
Det vender ikke tomt tilbake til meg,
men gjør det jeg vil
og fullfører det jeg sender det til."

På samme måte som Guds ord kommer til oss og virker i oss, slik sendes Ordet videre ut til de vi forkynner for. Det skaper forandring, glede og fred. Ordet vi har fått, får livet til å spire i oss. Når vi så gir det videre, så skaper det fruktbarhet i andre. Det blir ikke bare til et lite frø. Det vil spire og bli til føde for mange mennesker. Så lenge vi sår etter Guds vilje så vil Ånden sørge for den vakreste blomstring. Gud velsigner sitt ord. Ånden åpenbarer Ordet for oss og gjør det levende. 

Takk, Jesus, at ditt ord er levende. Takk for alle menneskene du sender ut for å forkynne Ordet. Amen

 

UKE 24

Salme 119.9-12:
"9    Hvordan holder den unge stien sin ren?
Ved å ta vare på dine ord.
10    Jeg søker deg av hele mitt hjerte,
la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!
11    Jeg gjemmer ditt ord i hjertet
så jeg ikke skal synde mot deg.
12    Velsignet er du, Herre!
Lær meg dine forskrifter!"

Vi har ingen "du skal og du må"-regler i Gudslivet vårt, men når vi blir grepet av Jesus så får vi ønsker og behov som er preget av kjærligheten mellom Ham og oss. Da ønsker vi å leve et liv uten synd. 
Hvordan holder vi oss nær til Herren? Vi har fått Guds ord; bibelen, og bønnen og fellesskapet som hjelper oss til å leve i Guds nærhet. Han hjelper oss til å leve rett, og veileder oss når vi tar feil valg. Vi holder vår sti ren ved å holde oss til Guds ord; ved å ta vare på Hans ord i våre hjerter. 
"Velsignet er du, Herre! Lær meg dine forskrifter!"

Takk, Jesus, at du har gitt oss livet. Takk at du hjelper oss å leve livet etter din vilje. Amen

 

UKE 23

Hebr. 13.15-16+8:
"15 La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. 16  Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud."
"8  Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."

Det er ikke vanskelig å bære frem lovprisninger når livet er lett å leve. Da er det heller ikke vanskelig å gjøre godt for andre. Livet vil alltid gå i bølgedaler, men når vi har Jesus som vår frelser og venn så vil Ånden i oss bekjenne Guds navn. Leppene våre klarer ikke å holde igjen bekjennelsen. Selv om vi forandrer oss og livet går opp og ned, så er Jesus Kristus alltid den samme. Han er vår klippe. Når venner, følelser og livet svikter oss så er Jesus der. Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Dermed kan vi være helt trygge på livet vårt i Ham. Når vi holder oss nær Jesus så blir livet vårt en lovprisning til Gud. 

Takk, Jesus, at du har lagt ned en lovsang i våre hjerter. Takk at du er uforanderlig. Amen

UKE 22

Apg. 2.32-33:
"32  Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. 33  Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører."

Da Jesus levde var Peter bare som et barn i Jesu nærhet. Han var med og opplevde mye spennende og mirakuløst. Men hele tiden måtte Jesus være tilstede for å veilede ham. Etter Jesu død fikk vi alle ta del i Hans nærvær på en helt spesiell måte. Den Hellige Ånd ble gitt oss slik at vi aldri skulle være alene. Ved Ånden ble Ordet åpenbart for oss på helt nye måter. Vi får oppleve slik som Peter; at vi blir ledet av Ånden til å leve et liv som er rett for Herren. Ved Guds Ånd kan vi få vite hva vi skal si og gjøre til rett tid. Ånden leder oss gjennom alle livets situasjoner dersom vi lar Ham slippe til. Guds ord bor i våre hjerter gjennom den Hellige Ånd.

Takk, Jesus, at vi får tro på deg. Takk at du har gitt oss den Hellige Ånd. Amen

 

UKE 21

Joh. 14.23-26:
"23  Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24  Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26  Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere."

Jesus vandret rundt på jorden og forkynte Ordet. Han lærte opp disiplene, og Han var et samlingspunkt der Han oppholdt seg. Jesus kom for å frelse alle mennesker som ønsker å tro på Ham. 
Etter at Jesus ble tatt opp til himmelen ble den Hellige Ånd gitt oss. Ved Ånden har vi fått et fellesskap som ikke blir hindret av menneskelige utfordringer eller landegrenser. Ånden binder oss sammen og den viser oss Guds vei med livene våre. Den Hellige Ånd lærer oss til å vandre rett. 

1. Kor. 12.7: "Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.

Takk, Jesus, at du døde for våre synder. Takk for den Hellige Ånd. Takk at Ånden leder oss på din vei. Amen

 

UKE 20

Hab. 3.18-19:
"18  Men jeg vil fryde meg i Herren,
juble i Gud, min frelser.
19   Gud Herren er min styrke.
Han gir meg føtter som en hind
og lar meg ferdes på høydene."

Det ser ut som at hele naturen fryder seg nå om dagen. Alt slår ut i full blomst, og vi kan se og høre hvordan nytt liv spirer og gror. 
Livet med Jesus har noe av den samme effekten på vårt indre. Når Han tar bolig i oss så kan vi få kjenne gleden og freden rikt tilstede. Han gir oss et levende håp. I Ham kan livet blomstre og nå sitt ypperste potensiale. Dette skjer ikke fordi vi er flinke og perfekte, men fordi Guds liv skaper den vakreste blomstringen i oss. Dermed kan vi få fryde oss og juble i Herren, vår frelser. 

Takk, Jesus, at du skaper nytt liv i oss. Takk for gleden i deg. Amen

UKE 19

Mark. 16.15-16+19-20:
"15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt."

"19 Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. 20  Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte."

Før Jesus ble tatt opp til himmelen fikk disiplene en oppgaven; å forkynne evangeliet for hele verden. Det er den samme oppgaven som gjelder for oss i dag. Når vi tar imot Jesus, så ønsker vi at alle andre skal få oppleve den samme kjærligheten og freden som Herren gir. Noen blir kalt til å reise rundt i Norge, til andre land eller å arbeide med spesielle utfordringer i lokalmiljøet. Samme hvor vi er, så er vi kalt til å leve et liv med Herren. Våre liv er et vitnesbyrd for Ham. Når vi lever sammen med Jesus, så er vi et vitne for Ham samme hvor vi er. 

Takk, Jesus, at du er nær i våre liv. Takk at vi får være vitner for deg der vi er. Amen

UKE 18

5. Mos. 28.8+12a:
"8 Herren skal befale velsignelse over deg, over din matbod og i alt ditt arbeid. Ja, Herren din Gud skal velsigne deg i det landet som han gir deg."

"12 Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, for deg. Han skal gi landet regn i rett tid og velsigne alt dine hender gjør."

Dagens ord ble gitt til israelittene før de gikk over Jordan. De hadde klare lover og regler de måtte følge for å bli værende under Guds velsignelser. Vi har det mye enklere i dag, men likevel kan det oppleves komplisert for mange. Den dagen vi tar imot Jesus som vår personlige frelser så går vi inn i et nytt landskap. Der er hele himmelen åpen for oss, og Gud velsigner oss rikelig bare vi holder oss nær til Jesus. Vi kan la alt vi gjør være til Guds ære. Ånden veileder oss til å leve rett, og vi får se hvordan Herren velsigner oss på alle måter. 

Takk, Jesus, for alle dine velsignelser. Takk at du har åpnet himmelen for oss. Amen

UKE 17

Matt. 6.

"28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29  men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem." 

 

Vi har en Gud som elsker oss og dekker alle våre behov når vi lar Ham gjøre det. Misjonærer og forkynnere forteller om utallige opplevelser hvor Gud har grepet konkret inn med å gi mat eller penger når det har vært slike behov. I dagens vers forteller Jesus oss nok en gang at vi ikke skal bekymre oss. Slik vi lever i dag er vi likevel vandt med å dekke våre egne behov når som helst på døgnet. Vi har ofte en nødløsning klar dersom noe går galt. Gud sier at vi skal legge alt på Ham. Bekymringer for morgendagen, og penger, klær, mat o.s.v. kan vi legge over på Ham. Bekymringer kommer uten at vi ber om det, men vi kan få legge det fra oss hos Herren. Han har omsorg for oss. 

 

Takk, Jesus, for din omsorg. Takk at din kjærlighet er fullkommen. Amen

UKE 16

Ef. 5.8-10
"8 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!  9  Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet.  10  Prøv hva som er til glede for Herren!"

Våren er lysets tid. Alt får liv når solen lyser opp i naturen. Spirer som har ligget brakk under råttent løv eller under asfalt, bryter seg vei opp mot lyset. Slik virker Jesus i oss. Han er kilden til alt liv. Når vi tar imot Ham i vårt hjerte så begynner det å spire. Jesus gir oss godhet, rettferd og sannhet, og ved å leve ved en slik kilde vil fruktene av våre liv være preget av det samme. Ånden vil lede oss til å se hva som er til glede for Herren. 

Takk, Jesus, at du er lyset i våre liv. Takk at du hjelper oss til å leve rett. Amen

 

UKE 15

Ef. 3.14-21:
"14  Derfor bøyer jeg mine knær for Far,  
15   han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.  
16   Må han som er så rik på herlighet, 
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.  
17   Må Kristus ved troen bo i deres hjerter 
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.  
18   Må dere sammen med alle de hellige 
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,  
19   ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. 
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!  
20   Han som virker i oss med sin kraft 
og kan gjøre uendelig mye mer 
enn det vi ber om og forstår,  
21   ham være ære i kirken og i Kristus Jesus 
gjennom alle slekter og evigheter! Amen."

Med disse versene vil jeg ønske dere det aller beste. Vi har en Far som elsker oss. Livet i Jesus åpenbarer seg på stadig nye og bedre måter når vi lar Ham slippe til. Det er Han som kan gi vårt indre menneske kraft og styrke. Ønsket mitt til dere er; "Må dere bli fylt av hele Guds fylde!" Gjennom det å bli fylt av Ham, blir vi mer og mer i stand til å fatte Kristi kjærlighet. Han gir oss av sin rike nåde, og fyller alle våre behov. All ære og takk til Herren. 

Takk, Jesus, for ditt liv i oss. Takk at du lar oss kjenne din kjærlighet. Amen

UKE 14

Mark. 16.1-8:
"Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham.  2 Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp.  3 De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?»  4 Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor.  5  Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet.  6 Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham!  7  Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’»  8  Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde."


Påskens dramatikk skulle være over. Jesus var død og lagt i graven. Disiplene og alle i Jesu nærhet var nok sjokkert og i sorg. Sabbaten var over og kvinnene gikk for å salve den døde. De bekymret seg for hvordan de skulle komme inn i graven. Så blir det åpenbart; graven er tom! 
Jesus oppsto fra de døde. Da Han døde og oppsto, sørget Han for at skillet mellom Gud og oss ble slettet ut. Jesus ble vår frelser. Han lever i våre hjerter i dag. Han ønsker at hvert eneste menneske skal ta imot denne frelsen. 
Graven er tom og Jesus lever! 

Takk, Jesus, at din tomme grav gir oss evig liv. Takk for frelsen. Amen

UKE 13

Mat. 26.1-5:
"Da Jesus hadde fullført hele denne talen, sa han til disiplene:  2  «Dere vet at om to dager er det påske, og Menneskesønnen blir utlevert for å bli korsfestet.»  
3 Nå kom overprestene og folkets eldste sammen i palasset til øverstepresten Kaifas,  4 og de ble enige om å gripe Jesus med list og få ham drept.  5 «Men ikke under høytiden», sa de, «for da kan det bli uro i folket.»"

Jeg kan ikke forestille meg hvordan Jesus har det disse dagene. Han vet hva som skal skje, likevel går Han med faste skritt rett mot alt det vonde og dramatiske. Jeg er ganske sikker på hvordan jeg hadde reagert. Jeg hadde nok gjort hva jeg kunne for å unngå all smerten. Jesus vek ikke unna(!), og Han visste hvordan vi ville svikte. Han valgte døden for deg og meg. 
Overprestene og folkets eldste var feige. De ville drepe Jesus, men de ville ha minst mulig ubehag med det. Jesus visste også om hva de gjorde. Likevel fulgte Han Guds plan og vilje.  

Jesus gjorde det mulig for oss å ha nærhet til Gud. Hans liv i oss sørger for at vi på en vidunderlig måte blir trofaste i vår troløshet. 

Takk, Jesus, at du gikk lidelsens vei for meg. Takk at din smerte gir meg en jublende glede. Amen

 

UKE 12

Salme 121:
"En sang ved festreisene. 

Jeg løfter mine øyne mot fjellene. 
Hvor skal min hjelp komme fra?  
2    Min hjelp kommer fra Herren, 
himmelens og jordens skaper.  

3    Han vil ikke la din fot vakle, 
din vokter vil ikke blunde!  
4    Se, han blunder ikke og sover ikke, 
Israels vokter.  

5    Herren er din vokter, 
Herren er din skygge 
ved din høyre hånd.  
6    Solen skal ikke skade deg om dagen, 
heller ikke månen om natten.  

7    Herren skal bevare deg fra alt ondt. 
Han skal bevare ditt liv.  
8    Herren skal bevare din utgang og din inngang 
fra nå og til evig tid."

Herren tok bolig i oss den dagen vi sa ja til Jesus. Han forlater oss ikke når livet blir for vanskelig å leve. Han er med oss gjennom alt. Vi får lov til å stole på at Gud bevarer oss og hjelper oss. Guds kjærlige nærhet omslutter oss på alle måter. I fellesskapet med andre kristne får vi merke kraften av Guds ord. Våre bønner kan merkes til jordens ende. Alt ble muliggjort den dagen Jesus sa ja til å komme til jorden for å dø for dine og mine synder. På grunn av Jesus har vi fått håpet om et evig liv og et liv fylt av velsignelser her på jorden. 

Takk, Jesus, for din nærhet. Takk at du bevarer oss i ditt navn. Takk at du tar vare på hvert enkelt menneske. Amen

 

 

UKE 11

Heb. 4.7:
"Derfor fastsetter han på nytt en dag: «i dag», når han lang tid etter gjennom David sier dette som vi alt har nevnt: 
I dag, om dere hører hans røst, 
så gjør ikke hjertene harde."

Gud ønsker at hvert eneste menneske skal komme inn i Hans nærhet. Vi vet ikke noe om morgendagen. Vi hører stadig om mennesker som blir revet ut av livet på dramatiske måter. Dagens vers er et alvorsord både til de som ikke har tatt imot Jesus og for oss som tror på Ham. Gud kaller på oss. Vi har alle fått et kall til å leve med Ham. Det er mange som fortsatt ikke har hørt om Jesus eller tatt imot Ham. Jeg skulle ønske alle skjønte hvor rikt og godt livet med Ham er. Vi har en himmel i vente, og det gir oss et håp og en trygghet som gjør oss godt. Livet med Jesus gir oss en forsmak på himmelen. Jesus er livets og gledens kilde. Herren kaller på mennesker i dag. Si ja til Ham. Han vil deg alt det beste. 

Takk, Jesus, at du kaller på oss i dag. Takk at livet i deg er bare godt. Takk at du tar imot hvert menneske som sier ja til deg nå. Amen

 

UKE 10

Mat. 6.33 :
"Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg."

Hele samfunnet er preget av at vi skal søke etter indre ro og lykke. Alt oppnår vi ved meditasjon, egenutvikling, penger o.s.v. 
Hvordan oppnår vi den perfekte lykken? Jesus er løsningen på alt! Jeg har fått lov til å se at det stemmer. Han har gitt meg den indre roen, og den fullkomne gleden i Ham. 
Den lykken som holder gjennom alt, får vi gjennom Jesus. Vi får lov til å bare være Guds barn, og så kommer fruktene av Hans liv i oss. I Guds rike er det ikke et jag etter å være mest mulig produktiv og perfekt. Når vi søker Guds rike, så får vi alt det andre i tillegg. Vi får ikke et problemfritt liv, men vi får en uuttømmelig kilde til glede, fred og styrke. Guds kjærlighet i oss gjør oss mindre selvopptatt og mer opptatt av å gjøre noe for andre. Jesus er løsningen.

Takk, Jesus, at vi har alt i deg. Takk at du gir oss alt vi trenger når vi søker deg. Amen

 

UKE 7

Fil. 4.8:
"Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!"

Livet med Jesus handler ikke om at vi skal forsøke og være gode mennesker. Livet med Ham skaper et ønske i oss til å legge vinn på å gjøre det som er sant og edelt. Verden i dag er preget av egoisme og ondskap på mange plan. Derfor er det godt å ha en Frelser og venn som gjør at vi ønsker å spre Hans kjærlighet. Jesu liv i oss gjør at vi er lys i denne verden. 

Takk, Jesus, at du legger ned ønsket i oss til å legge vinn på å gjøre gode ting.